بخش ها

محبوب ترین

 موارد منع تبلیغ در گوگل

تبلیغات گوگل در موارد زیر قابل اجرا نمی باشد 1- دامنه هایی که با پسوند .ir باشند  مانند...