هاست لینوکس ابری A+

هاست ابری A+ با سرعتی 10 برابر

HL 01
 • 200 مگابایت فضا
 • 10 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • رایگان پست الکترونیک
 • 200 مگابایت فضای دیتابیس اختصاصی
 • فعال ساب دومین
 • فعال دیتابیس
 • فعال پارک دومین
 • فعال آلیاس دومین
 • فعال ادون دومین
 • CPanel کنترل پنل
 • 99.9 % ضمانت فعال بودن
 • رایگان انتقال سایت از شرکت های دیگر به اینجا
 • فعال نصب رایگان برنامه های فارسی
 • فعال امکان ارتقا سرویس
 • فعال امکان دریافت نماد 2 و بیشتر ستاره
 • فعال امکان تهیه IP اختصاصی
 • رایگان امکان انتقال به سرور دیگر در صورت نارضایتی
HL 02

کیفیت سرویس عالی

 • 500 مگابایت فضا
 • فعال نظارت بر سرویس
 • 20 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • رایگان پست الکترونیک
 • 500 مگابایت فضای دیتابیس اختصاصی
 • فعال ساب دومین
 • فعال دیتابیس
 • فعال پارک دومین
 • فعال آلیاس دومین
 • فعال ادون دومین
 • CPanel کنترل پنل
 • 99.9 % ضمانت فعال بودن
 • رایگان انتقال سایت از شرکت های دیگر به اینجا
 • فعال نصب رایگان برنامه های فارسی
 • فعال امکان ارتقا سرویس
 • فعال امکان دریافت نماد 2 و بیشتر ستاره
 • فعال امکان تهیه IP اختصاصی
 • رایگان امکان انتقال به سرور دیگر در صورت نارضایتی
HL 03

کیفیت سرویس عالی

 • 1000 مگابایت فضا
 • فعال نظارت بر سرویس
 • 30 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • رایگان پست الکترونیک
 • 1000 مگابایت فضای دیتابیس اختصاصی
 • فعال ساب دومین
 • فعال دیتابیس
 • فعال پارک دومین
 • فعال آلیاس دومین
 • فعال ادون دومین
 • CPanel کنترل پنل
 • 99.9 % ضمانت فعال بودن
 • رایگان انتقال سایت از شرکت های دیگر به اینجا
 • فعال نصب رایگان برنامه های فارسی
 • فعال امکان ارتقا سرویس
 • فعال امکان دریافت نماد 2 و بیشتر ستاره
 • فعال امکان تهیه IP اختصاصی
 • رایگان امکان انتقال به سرور دیگر در صورت نارضایتی
HL 04

کیفیت سرویس عالی

 • 2000 مگابایت فضا
 • فعال نظارت بر سرویس
 • 50 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • رایگان پست الکترونیک
 • 2000 مگابایت فضای دیتابیس اختصاصی
 • فعال ساب دومین
 • فعال دیتابیس
 • فعال پارک دومین
 • فعال آلیاس دومین
 • فعال ادون دومین
 • CPanel کنترل پنل
 • 99.9 % ضمانت فعال بودن
 • رایگان انتقال سایت از شرکت های دیگر به اینجا
 • فعال نصب رایگان برنامه های فارسی
 • فعال امکان ارتقا سرویس
 • فعال امکان دریافت نماد 2 و بیشتر ستاره
 • فعال امکان تهیه IP اختصاصی
 • فعال امکان انتقال به سرور دیگر در صورت نارضایتی
HL 05 هاست مخصوص سایت سئو
 • 1000 مگابایت فضا
 • ++A کیفیت هاست
 • مخصوص سایت های سئو مورد مصرف
 • تمام موارد HL 04 مشخصات فنی
 • فقط ماهیانه پرداخت
 • حذف اتومات از سرور عدم تمدید منظم