سئو

سئو تخصصی سایت

SEO01
 • 6 ماه زمان مور نیاز
 • 1500 نفر تخمین ورودی سایت از گوگل - ماهانه
 • 1 کلمه اصلی مادر تعداد و ارزش کلمات کلیدی
 • 1 کلمه به بالا کلمات کلیدی جانبی
 • 10 محتوا تولید محتوا – ماهانه
 • لینک سازی داخلی
 • لینک سازی خارجی
 • × انتشار رپرتاژ در خبرگزاری ها
 • تنظیم متاتگ – عناوین
 • بهینه سازی تگ H1
 • بهینه سازی تصاویر لندینگ پیج
 • آنالیز فایل روبات
 • بهینه سازی نقشه سایت
 • بهینه سازی سرعت سایت
 • نصب و مدیریت گوگل وب مستر
 • × تحقیق کلمات کلیدی بهینه
 • × دسته بندی کلمات کلیدی اصلی و فرعی
 • × تحلیل رقبای کاری
 • × آنالیز سئوی داخلی
 • × آنالیز سئوی خارجی
 • × ارائه برنامه لینک سازی
 • × شناسایی بک لینک های اسپم
 • × دریافت سیگنال های شبکه اجتماعی
 • × مشاوره سئو
 • × پشتیبانی وب سایت
 • ساخت بک لینک
 • × مکانیزه سازی وبلاگ ها
 • × مدیریت گوگل آنالیتیک
 • × راه اندازی و نصب گواهینامه SSL
 • × ادمین پیج اینستاگرام
 • × ایجاد وبلاگ
 • کنترل کدنویسی
 • بررسی معماری قالب سایت
 • × مشاوره کسب و کار با محمد رفیعی
 • ماهیانه گزارش عملکرد
SEO02
 • 8 ماه زمان مور نیاز
 • 2500 نفر تخمین ورودی سایت از گوگل - ماهانه
 • 2 کلمه اصلی مادر تعداد و ارزش کلمات کلیدی
 • 2 کلمه به بالا کلمات کلیدی جانبی
 • 15 محتوا تولید محتوا – ماهانه
 • لینک سازی داخلی
 • لینک سازی خارجی
 • × انتشار رپرتاژ در خبرگزاری ها
 • تنظیم متاتگ – عناوین
 • بهینه سازی تگ H1
 • بهینه سازی تصاویر لندینگ پیج
 • آنالیز فایل روبات
 • بهینه سازی نقشه سایت
 • بهینه سازی سرعت سایت
 • نصب و مدیریت گوگل وب مستر
 • تحقیق کلمات کلیدی بهینه
 • × دسته بندی کلمات کلیدی اصلی و فرعی
 • × تحلیل رقبای کاری
 • آنالیز سئوی داخلی
 • آنالیز سئوی خارجی
 • × ارائه برنامه لینک سازی
 • شناسایی بک لینک های اسپم
 • × دریافت سیگنال های شبکه اجتماعی
 • × مشاوره سئو
 • × پشتیبانی وب سایت
 • ساخت بک لینک
 • × مکانیزه سازی وبلاگ ها
 • مدیریت گوگل آنالیتیک
 • راه اندازی و نصب گواهینامه SSL
 • × ادمین پیج اینستاگرام
 • × ایجاد وبلاگ
 • کنترل کدنویسی
 • بررسی معماری قالب سایت
 • × مشاوره کسب و کار با محمد رفیعی
 • ماهیانه گزارش عملکرد
SEO03

ویژه کسب و کارهای بزرگ و بدنبال رشد

 • 10 ماه زمان مور نیاز
 • بالغ بر 3000 نفر تخمین ورودی سایت از گوگل - ماهانه
 • 3 کلمه اصلی مادر تعداد و ارزش کلمات کلیدی
 • 5 کلمه به بالا کلمات کلیدی جانبی
 • 30 محتوا تولید محتوا – ماهانه
 • لینک سازی داخلی
 • لینک سازی خارجی
 • 1 عدد انتشار رپرتاژ در خبرگزاری ها
 • تنظیم متاتگ – عناوین
 • بهینه سازی تگ H1
 • بهینه سازی تصاویر لندینگ پیج
 • آنالیز فایل روبات
 • بهینه سازی نقشه سایت
 • بهینه سازی سرعت سایت
 • نصب و مدیریت گوگل وب مستر
 • تحقیق کلمات کلیدی بهینه
 • × دسته بندی کلمات کلیدی اصلی و فرعی
 • تحلیل رقبای کاری
 • آنالیز سئوی داخلی
 • آنالیز سئوی خارجی
 • ارائه برنامه لینک سازی
 • شناسایی بک لینک های اسپم
 • دریافت سیگنال های شبکه اجتماعی
 • مشاوره سئو
 • × پشتیبانی وب سایت
 • ساخت بک لینک
 • مکانیزه سازی وبلاگ ها
 • مدیریت گوگل آنالیتیک
 • راه اندازی و نصب گواهینامه SSL
 • × ادمین پیج اینستاگرام
 • × ایجاد وبلاگ
 • کنترل کدنویسی
 • بررسی معماری قالب سایت
 • 1 ساعت مشاوره کسب و کار با محمد رفیعی
 • ماهیانه گزارش عملکرد
SEO04

ویژه فروشگاه های اینترنتی پر فروش

 • 12 ماه زمان مور نیاز
 • بالغ بر 5000 نفر تخمین ورودی سایت از گوگل - ماهانه
 • 4 کلمه اصلی مادر به بالا تعداد و ارزش کلمات کلیدی
 • 10 کلمه به بالا کلمات کلیدی جانبی
 • 60 محتوا تولید محتوا – ماهانه
 • لینک سازی داخلی
 • لینک سازی خارجی
 • 3 عدد انتشار رپرتاژ در خبرگزاری ها
 • تنظیم متاتگ – عناوین
 • بهینه سازی تگ H1
 • بهینه سازی تصاویر لندینگ پیج
 • آنالیز فایل روبات
 • بهینه سازی نقشه سایت
 • بهینه سازی سرعت سایت
 • نصب و مدیریت گوگل وب مستر
 • تحقیق کلمات کلیدی بهینه
 • دسته بندی کلمات کلیدی اصلی و فرعی
 • تحلیل رقبای کاری
 • آنالیز سئوی داخلی
 • آنالیز سئوی خارجی
 • ارائه برنامه لینک سازی
 • شناسایی بک لینک های اسپم
 • دریافت سیگنال های شبکه اجتماعی
 • مشاوره سئو
 • پشتیبانی وب سایت
 • ساخت بک لینک
 • مکانیزه سازی وبلاگ ها
 • مدیریت گوگل آنالیتیک
 • راه اندازی و نصب گواهینامه SSL
 • ادمین پیج اینستاگرام
 • × ایجاد وبلاگ
 • کنترل کدنویسی
 • بررسی معماری قالب سایت
 • 2 ساعت مشاوره کسب و کار با محمد رفیعی
 • هفتگی گزارش عملکرد