طراحی سایت

1 ماه پشتیبانی رایگان

WD1

طراحی سایت شرکتی
نامحدود صفحه
طراحی UI - UX
مطابق با استانداردهای WCS
تکنولوژی PHP - HTML - Sql server
پشتیبانی 1 ماه رایگان

WD2

طراحی سایت فروشگاهی
نامحدود محصول
متصل به درگاه بانک
مجوز نماد اعتماد
مطابق با استانداردهای WCS
تکنولوژی PHP - HTML - Sql server
پشتیبانی 1 ماه رایگان

WD3 Full

طراحی سایت فروشگاهی - شرکتی
صفر تا صد
تا مرحله رسیدن به درامدزایی
بهینه سازی شده سایت
دارای رتبه A+
اخذ نماد اعتماد
اخذ درگاه بانکی تا 2 بانک
مطابق با استانداردهای WCS
تکنولوژی PHP - HTML - Sql server
پشتیبانی 1 ماه رایگان

WD3 VIP

طراحی سایت VIP
طراحی سایت توسط محمد رفیعی
شرکتی - فروشگاهی
بهینه سازی شده
دارای شناسنامه طراح
مطابق با استانداردهای WCS
تکنولوژی PHP - HTML - Sql server
پشتیبانی 1 ماه رایگان