گواهینامه SSL
بین المللی و با لایسنس سوئیس
 • Product 1

  SL1

  • گواهینامه DV SSL

   قابل صدور برای دامنه های ir و بین المللی
   صدور فوری بدون نیاز به مدارک
   قابل صدور برای یک دامنه یا یک زیر دامنه
   نصب رایگان ( بر روی هاستهای مجریان وب )
   صدور در کوتاه ترین زمان
   بدون نیاز به ارایه مدارک
   پشتیبانی از 99% مرورگرها
   سایز کلید امنیتی 2048 بیتی
   بالاترین امنیت
   رمزنگاری 256bit
   پشتیبانی 24 ساعته و تخصصی
   بدون نگرانی از تحریم
  فقط
  450,000/سالیانه
  سفارش دهید
 • Product 2

  SL2

  • گواهینامه DV Wildcard

   قابل صدور برای دامنه های ir و بین المللی
   صدور فوری بدون نیاز به مدارک
   قابل صدور برای یک دامنه یا یک زیر دامنه
   نصب رایگان ( بر روی هاستهای مجریان وب )
   صدور در کوتاه ترین زمان
   بدون نیاز به ارایه مدارک
   پشتیبانی از 99% مرورگرها
   سایز کلید امنیتی 2048 بیتی
   بالاترین امنیت
   رمزنگاری 256bit
   پشتیبانی 24 ساعته و تخصصی
   بدون نگرانی از تحریم
  فقط
  1,200,000/سالیانه
  سفارش دهید
 • Product 3

  SL3

  • گواهینامه OV SSL

   قابل صدور برای دامنه های ir و بین المللی
   فعال سازی فوری پس از پرداخت
   صدور پس از تایید مدارک سازمانی
   تایید نام سازمان شما
   قابل استفاده برای یک دامنه و یا یک زیر دامنه
   صدور تا 7 روز کاری اروپا
   نصب رایگان ( بر روی هاستهای مجریان وب )
   پشتیبانی از 99% مرورگرها
   سایز کلید امنیتی 2048 بیتی با بالاترین امنیت
   رمزنگاری 256bit
   پشتیبانی 24 ساعته و تخصصی
   بدون نگرانی از تحریم
  فقط
  1,800,000/سالیانه
  سفارش دهید
 • Product 4

  SL4

  • گواهینامه OV WildCard

   قابل صدور برای دامنه های ir و بین المللی
   فعال سازی فوری پس از پرداخت
   صدور پس از تایید مدارک سازمانی
   تایید نام سازمان شما
   قابل استفاده برای یک دامنه و یا یک زیر دامنه
   صدور 1 تا 7 روز کاری اروپا
   نصب رایگان ( بر روی هاستهای مجریان وب )
   پشتیبانی از 99% مرورگرها
   سایز کلید امنیتی 2048 بیتی با بالاترین امنیت
   رمزنگاری 256bit
   پشتیبانی 24 ساعته و تخصصی
   بدون نگرانی از تحریم
  فقط
  2,250,000/سالیانه
  سفارش دهید
 • Product 5

  SL5

  • گواهینامه EV نوار سبز

   نوار سبز رنگ تایید
   قابل صدور برای دامنه های ir و بین المللی
   فعال سازی فوری پس از پرداخت
   صدور پس از تایید مدارک سازمانی
   تایید نام سازمان شما
   قابل استفاده برای یک دامنه و یا یک زیر دامنه
   صدور 1 تا 7 روز کاری اروپا
   نصب رایگان ( بر روی هاستهای مجریان وب )
   پشتیبانی از 99% مرورگرها
   سایز کلید امنیتی 2048 بیتی با بالاترین امنیت
   رمزنگاری 256bit
   پشتیبانی 24 ساعته و تخصصی
   بدون نگرانی از تحریم
  فقط
  5,000,000/سالیانه
  سفارش دهید
 • Product 6

  SL6

  • گواهینامه Multi Domain SSL

   قابل صدور برای دامنه های ir و بین المللی
   قابل ثبت تا 10 دامنه متفاوت
   صدور فوری بدون نیاز به مدارک
   قابل صدور برای یک دامنه یا یک زیر دامنه
   نصب رایگان ( بر روی هاستهای مجریان وب )
   صدور در کوتاه ترین زمان
   بدون نیاز به ارایه مدارک
   پشتیبانی از 99% مرورگرها
   سایز کلید امنیتی 2048 بیتی
   بالاترین امنیت
   رمزنگاری 256bit
   پشتیبانی 24 ساعته و تخصصی
   بدون نگرانی از تحریم
  فقط
  2,000,000/سالیانه
  سفارش دهید