گواهینامه SSL

بین المللی و با لایسنس سوئیس

SL1

گواهینامه DV SSL
قابل صدور برای دامنه های ir و بین المللی
صدور فوری بدون نیاز به مدارک
قابل صدور برای یک دامنه یا یک زیر دامنه
نصب رایگان ( بر روی هاستهای مجریان وب )
صدور در کوتاه ترین زمان
بدون نیاز به ارایه مدارک
پشتیبانی از 99% مرورگرها
سایز کلید امنیتی 2048 بیتی
بالاترین امنیت
رمزنگاری 256bit
پشتیبانی 24 ساعته و تخصصی
بدون نگرانی از تحریم

SL2

گواهینامه DV Wildcard
قابل صدور برای دامنه های ir و بین المللی
صدور فوری بدون نیاز به مدارک
قابل صدور برای یک دامنه یا یک زیر دامنه
نصب رایگان ( بر روی هاستهای مجریان وب )
صدور در کوتاه ترین زمان
بدون نیاز به ارایه مدارک
پشتیبانی از 99% مرورگرها
سایز کلید امنیتی 2048 بیتی
بالاترین امنیت
رمزنگاری 256bit
پشتیبانی 24 ساعته و تخصصی
بدون نگرانی از تحریم

SL6

گواهینامه Multi Domain SSL
قابل صدور برای دامنه های ir و بین المللی
قابل ثبت تا 10 دامنه متفاوت
صدور فوری بدون نیاز به مدارک
قابل صدور برای یک دامنه یا یک زیر دامنه
نصب رایگان ( بر روی هاستهای مجریان وب )
صدور در کوتاه ترین زمان
بدون نیاز به ارایه مدارک
پشتیبانی از 99% مرورگرها
سایز کلید امنیتی 2048 بیتی
بالاترین امنیت
رمزنگاری 256bit
پشتیبانی 24 ساعته و تخصصی
بدون نگرانی از تحریم